M.A. Matouš Háša
*17.7.1992 Czech Republic

Education

2012-2018 Academy of Fine Arts in Prague (MgA.) 

2017 Middlesex University London - Visual Arts studio

2013-2014 Libera Accademia di Belle Arti Firenze, Florence - Visual Arts Studio

2008-2012 Sculpture and Stonemasonry High School, Hořice (CZ) - Sculpture studio                  

Exhibitions

2019 Flashback - Galerie Art, Chrudim / SOLO EXHIBITION

2019 Negative Realism - Czech Centre Berlin, Berlin / GROUP EXHIBITION

2019 Just Kids - The Chemistry Gallery, Prague / GROUP EXHIBITION

2019 Art Prague - Republic Square 7, Prague / ART FAIR

2019 Flying Inn - Pragovka Gallery, Prague / GROUP EXHIBITION

2019 Identity Shapes - HYB4 Gallery, Prague / SOLO EXHIBITION

2019 In:Form - Arcimboldo Gallery, Prague / GROUP EXHIBITION

2019 Redefinition - The Stolen Gallery, Prague / SOLO EXHIBITION

December 2018 - February 2019 - Salm Modern # 1  : Dimensions of Dialogue - Nationall Gallery in Prague, Salm Palace, Prague                       Installation with work of Tracey Emin / GROUP EXHIBITION

2018 Basement Season - HYB4 Gallery, Prague / GROUP EXHIBITION

2018 Future Ready - HYB4 Gallery, Prague / GROUP EXHIBITION

2018 Another Place - Academy of Fine Arts in Prague, Prague / GRADUATION EXHIBITION 

2018 Reality Show - Arcimboldo Gallery, Prague / GROUP EXHIBITION

2018 Jan Gemrot, Matous Hasa - ASSO Salon, Prague / SOLO EXHIBITION

2018 Jan Gemrot, Matous Hasa - Statue Gallery, Hořice (CZ) / SOLO EXHIBITION

2017 Nothing in Common - Middlesex University in London / MA GRADUATION EXHIBITION

2017 Middlesex University Exhibition - Gallery The Old Truman Brewery, London / GROUP EXHIBITION

2017 Traces - Ply Gallery, London / GROUP EXHIBITION

2015 Figurama - Jan Sutnar Faculty Of Design And Art, Pilsen (CZ) / GROUP EXHIBITON

2016 The Rooms V. - together with Ondrej Filipek,  Cihelná 4, Prague / GROUP EXHIBITION

2013 Young Contemporary Sculpture - Samaří Gallery, Prague / GROUP EXHIBITION

2011 On The Way - St. Vitus Church - Pelhřimov (CZ) / SOLO EXHIBITION

2010 Up Step - Statue Gallery, Hořice (CZ) / SOLO EXHIBITION

2009 Color, Time And Space - Museum of Hořice, Hořice (CZ) / GROUP EXHIBITION


In response to current events in culture and society, I work with the medium of figural sculpture, which I place into iconographic contexts as a reminder of symbolic and archetypal visual representation. I work with classical themes, which in Europe primarily means Christianity and pre-Christianity. In my work, I consciously draw on the roots of Western culture, which I translate into a portrait of postmodern man. I explore the question of identity, which the present day has robbed of mystery and privacy. The impossibility of seeing the true face of things generates the psychological phenomenon of our often apathetic reaction to news of tragic events in the world. I am also interested in the phenomenon of "media avatars," which have become a medium and a tool for the depersonalization of interpersonal contact. I disturb my sculptures through the use of a contemporary visual element, by which I break down their classical form. An important role in these artefacts is not just their meaning, but also the aesthetic value of the figures' composition. Thanks to their combined inspiration from classical sculpture (Michelangelo, Rodin) and contemporary figural artists (Marc Quinn, Banksy), my work is a formal continuation of the tradition of Western sculpture. Through the sculptures' meaning, the context in which they were made, and their placement, I try to apply this tradition without robbing it of its authenticity and spiritual content.


V reakci na současné kulturní a sociální dění používám média figurální plastiky, kterou zasazuji do ikonografických kontextů jako reminiscenci na sym­bolické až archetypální vyobrazení. Vycházím z klasických, pro Evropu tedy především křesťanských a před­křesťanských témat. ve své práci vědomě čerpám z "kořenů" západní kultury, které přenáším do podoby psychoanalytického portrétu post­moderního člověka. Zabývám se otázkou identity, již současnost připravila o tajemství a soukromí. V nemožnosti vidět pravou tvář věcí se generuje zajímavý psychologický fenomén, kterým je naše mnohdy apatická reakce na zprávy o tragických událostech ve světě. Dále mne zajímá fenomén tzv. mediálních "Avatarů", kteří se stávají prostředníkem a zároveň nástrojem pro odosobnělost lidského kontaktu. Své plastiky narušuji současným vizuálním prvkem, čímž nabourávám jejich klasickou formu, stávající se tak znepokojivou, na první pohled prvoplánovou. u použitých artefaktů má důležitou roli nejen jejich význam, ale i estetická hodnota v kompozici figur. Má práce zbavená kontextu a výkladu je díky kombinaci inspirace klasickým sochařstvím (např. Michelangelo, Rodin) a současnými figurálními umělci (např. Marc Quinn, Banksy) formálním pokračováním tradice západního sochařství. Za pomoci obsahu, kontextu vzniku a umístění soch se snažím tuto tradici uplatnit, aniž by byla zbavena své autenticity a duchovního obsahu.